Selected:

Ivrit LaDerech 1B

$13.50

Out of stock

Ivrit LaDerech 1B

$13.50

עברית לדרך 1 ב׳

 <<< SAMPLE PAGES >>>

Out of stock

Description

 <<< SAMPLE PAGES >>>

עברית לדרך 1 ב׳

התוכנית עברית לדרך, מציעה דרכים למימוש הרעיונות , המטרות והמושגים של תכנית הלימודים החדשה בהתאמה לגיל הילדים ולרמת הכשירות הלשונית המצופה מהם בעברית . התוכנית מבוססת על הגישה הבלשנית-פונקציונאלית להוראת שפה שנייה , הכוללת כשירות לשונית – ידע של אוצר מלים , ידע דקדוקי וכישורי שיח , וכן כשירות פרגמטית – שימוש לשוני יעיל והולם במצבי תקשורת ובסיטואציות חברתיות שונות

מטרת הספר ‘עברית לדרך’ 1
להקנות את כישורי הקריאה והכתיבה הבסיסיים בעברית לכלל תלמידי כיתה ג תוך כדי מפגש עם טקסטים איכותיים וטבעיים בסוגות שונות .

מה לומדים בספר ‘עברית לדרך’ 1
א . פענוח – הכרת אותיות האלף-בית והצלילים שהן מייצגות , כולל שיום שלהן ; הוראה ישירה של העיקרון האלפביתי ושליטה בו , פענוח הברות ופענוח עיצורים ותנועות .
ב . קריאת ניקוד – שימוש בניקוד לצורך קריאה : הבנה כיצד הניקוד מייצג את התנועות בשפה העברית . ג . שטף קריאה – קריאה מדויקת של משפטים שלמים והבנתם .
ד . עידוד כתיבה – כתיב נכון ; הבנת האפיונים המיוחדים של הכתיב העברי .
ה . טיפוח הלשון כבסיס תומך להוראת הקריאה – העשרת אוצר המילים ; היכרות ראשונה עם המבנה של השפה העברית , הבנת כללים דקדוקיים בסיסיים (זכר – נקבה , יחיד – רבים). שיטת ההוראה הולמת את ממצאי המחקר העדכני ומיישמת דרכי הפעלה, שהוכח שהן תורמות לטיפוח האוריינות .

Ivrit La’Derech

Ivrit L’Derech

Ivrit La-Derech

Additional information

Weight1 lbs

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ivrit LaDerech 1B”

You may also like…

Close Menu
×

Cart