Selected:

Ivrit LaDerech 2

$14.00

Ivrit LaDerech 2

עברית לדרך 2

<<< SAMPLE PAGES >>>

$14.00

Description

<<< SAMPLE PAGES >>>

עברית לדרך 2

התוכנית עברית לדרך, מציעה דרכים למימוש הרעיונות , המטרות והמושגים של תכנית הלימודים החדשה בהתאמה לגיל הילדים ולרמת הכשירות הלשונית המצופה מהם בעברית . התוכנית מבוססת על הגישה הבלשנית-פונקציונאלית להוראת שפה שנייה , הכוללת כשירות לשונית – ידע של אוצר מלים , ידע דקדוקי וכישורי שיח , וכן כשירות פרגמטית – שימוש לשוני יעיל והולם במצבי תקשורת ובסיטואציות חברתיות שונות.

מהו המבנה של ספר 2

בספר יש 6 פרקים . בכל פרק 6-5 יחידות המכילות טקסטים דבורים וכתובים , מודרניים וקאנוניים , במגוון סוגות. הטקסטים שנבחרו מותאמים לשלב ברכישת השפה העברית שבו נמצאים תלמידים בכיתות ד או ה . כך למשל , עולם השיח הבין -אישי ועולם השיח הספרותי תופסים מקום רחב יותר מעולם השיח של תקשורת המונים.

Ivrit La’Derech, Ivrit L’Derech, Ivrit La-Derech

Additional information

Weight1 lbs

You may also like…

Close Menu
×

Cart