Selected:

Ivrit LaDerech 3

$17.50

Out of stock

Ivrit LaDerech 3

$17.50

עברית לדרך 3

<<< SAMPLE PAGES >>>

Out of stock

Description

<<< SAMPLE PAGES >>>

עברית לדרך 3

התוכנית עברית לדרך, מציעה דרכים למימוש הרעיונות , המטרות והמושגים של תכנית הלימודים החדשה בהתאמה לגיל הילדים ולרמת הכשירות הלשונית המצופה מהם בעברית . התוכנית מבוססת על הגישה הבלשנית-פונקציונאלית להוראת שפה שנייה , הכוללת כשירות לשונית – ידע של אוצר מלים , ידע דקדוקי וכישורי שיח , וכן כשירות פרגמטית – שימוש לשוני יעיל והולם במצבי תקשורת ובסיטואציות חברתיות שונות

מהו המבנה של ספר 3
בספר יש 7 פרקים . בכל פרק 4-3 יחידות המכילות טקסטים כתובים , מודרניים וקאנוניים במגוון סוגות. הטקסטים שנבחרו מותאמים לשלב ברכישת השפה העברית שבו נמצאים תלמידים בכיתות ה או ו . הספר אינו מתכלה . הניקוד של הטקסטים ושל המשימות לתלמיד הוא ניקוד מלא בהשמטה של דגשים שאינם נשמעים

Ivrit La’Derech

Ivrit L’Derech

Ivrit La-Derech

Additional information

Weight1 lbs

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ivrit LaDerech 3”

You may also like…

Close Menu
×

Cart