Selected:

Ivrit LaDerech 4

$12.00

Ivrit LaDerech 4

עברית לדרך 4

<<< SAMPLE PAGES >>>

$12.00

Description

<<< SAMPLE PAGES >>>

עברית לדרך 4

התוכנית עברית לדרך, מציעה דרכים למימוש הרעיונות , המטרות והמושגים של תכנית הלימודים החדשה בהתאמה לגיל הילדים ולרמת הכשירות הלשונית המצופה מהם בעברית . התוכנית מבוססת על הגישה הבלשנית-פונקציונאלית להוראת שפה שנייה , הכוללת כשירות לשונית – ידע של אוצר מלים , ידע דקדוקי וכישורי שיח , וכן כשירות פרגמטית – שימוש לשוני יעיל והולם במצבי תקשורת ובסיטואציות חברתיות שונות

מהו המבנה של ספר ‏4
בספר יש ‏7 פרקים. בכל פרק טקסטים מודרניים וקאנונים במגוון סוגות. הטקסטים שנבחרו מותאמים לשלב ברכישת השפה העברית שבו נמצאים תלמידים בכיתות ה או ו. הספר אינו מתכלה. הניקוד של הטקסטים ושל המשימות לתלמיד הוא ניקוד מלא בהשמטה של דגשים שאינם נשמעים

Ivrit La’Derech, Ivrit L’Derech, Ivrit La-Derech

Additional information

Weight1 lbs

You may also like…

Close Menu
×

Cart