Selected:

Ivrit LaDerech Kita Zayin

$17.00

Ivrit LaDerech Kita Zayin

עברית לדרך לכיתה ז׳

<<< SAMPLE PAGES >>>

$17.00

Description

<<< SAMPLE PAGES >>>

עברית לדרך לכיתה ז׳

התוכנית עברית לדרך, מציעה דרכים למימוש הרעיונות , המטרות והמושגים של תכנית הלימודים החדשה בהתאמה לגיל הילדים ולרמת הכשירות הלשונית המצופה מהם בעברית . התוכנית מבוססת על הגישה הבלשנית-פונקציונאלית להוראת שפה שנייה , הכוללת כשירות לשונית – ידע של אוצר מלים , ידע דקדוקי וכישורי שיח , וכן כשירות פרגמטית – שימוש לשוני יעיל והולם במצבי תקשורת ובסיטואציות חברתיות שונות

הספר לכיתה ז – מבנה ותכנים

בספר 10 פרקי נושא מעולמות תוכן מגוונים . בכל פרק 703 טקסטים מודרניים – מעובדים או אותנטיים – וכן טקסטים קנוניים , שעוסקים בנושא משותף ומייצגים מגוון של סוגות מעולמות שיח שונים . לכל טקסט יש פעילויות שונות בתחומים : הבנה , הבעה בכתב , הבעה בעל פה , אוצר מילים ולשון . הספר מנוקד ניקוד מלא

Ivrit La’Derech, Ivrit L’Derech, Ivrit La-Derech

Additional information

Weight1 lbs

You may also like…

Close Menu
×

Cart